248108_485377708200069_49042061_n~1  

                               

                                                                           珍珠滴落無情海

                                             浪濤泣聲海波湧

                                             熱淚溢眶心徹寒

                                             奈何珍珠眼眶溢

                                             淚雨滂沱為情傷

                                             烙印傷痛絕情海

                                             嘆望藍海心飄渺

                                                  

 

                                                                     

 

                             

 

                                           

                             

 

 
 

 

全站熱搜

綠子 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()